2011. január 29., szombat

Szophoklész : Antigoné elemzés

Szophoklész : Antigone

A dráma irodalmi műnem, mely eseménysort mond el. A szereplők jellemét, gondolatait,
egymáshoz való viszonyát, az eseményeket az alakok párbeszédeiből és monológjaiból, tetteiből
ismerhetjük meg. A dráma színpadra szánt alkotás.
A dráma egyik műfaja a tragédia, melynek uralkodó esztétikai minősége a tragikum.
A görög dráma kialakulása
Dionüszosz isten tiszteletére rendezett ünnepségek alkalmából jön létre. Ekkorra a dráma lett az
irodalom vezető műneme a görögöknél. Több tagú kar (kórus) mondta el Dionüszosz isten
élettörténetét, később kivált egy karvezető, és dialógust folytatott a karral. Majd még később 3-4
ember válik ki a karból, egymás közt folytatnak párbeszédet, de a kar továbbra is megmarad.
Jellemzői: Hármas egység elve: a valószerűség illúziójának megteremetését szolgálja. Egy
helyszínen játszódik, egy nap leforgása alatt, egy szálon fut.


A görög színház:
- Félkör alakú színpad
- Hegyoldalba vájt sorok
- Szabadtéri
- Több ezer ember elfért
- Férfiak játszottak, álarcot viseltek, magasított talpú cipőket hordtak, hogy lehessen őket látni
- A „színpad” keskeny
- A színészek keveset mozogtak, inkább vitatkoztak
- A közönség szabadon véleményt nyilváníthatott
Görög drámaírók: a „tragikus triász”
A görög drámaírás 3 vezéralakja Aiszkhülosz, Euripidész és Szophoklész.
Antigoné
Szophoklész (kr. e. 496-406) korában érte el a görög tragédiaköltészet fejlődésének tetőpontját.
Több, mint 120 darabot írt, versenyeken győzelmeket aratott. 7 drámája maradt ránk. Az Antigoné a
thébai mondakörhöz kapcsolódik.
A dráma sugallata: a sors, a végzet elől nem lehet elmenekülni, ezt bizonyítja Oidipusz király
tragikus élettörténete.
A dráma alapvető konfliktusa
- Antigoné és Kreón szembenállása
- Antigoné: az emberség és a lelkiismeret parancsát, az istenek íratlan törvényeit képviseli, hogy a
halottakat el kell temetni
- Kreón: az ember által hozott törvényt képviseli, amely zsarnoki törvény, és szembeáll az istenek
törvényével. Nem engedi a halott Polüneikész eltemetését.
Konfliktusok a drámában
Antigoné ↔ Kreón
↓ ↓
testvére, Iszméné(nem követi Antigonét,fél, Haimón, Teirásziász (jós)
nem mer szembeszállni Kreón parancsával)
Szerkezete:
1. Expozíció: az alapszituáció ebből derül ki? Antigoné és Iszméné vitája, jellemük közti
különbségek. Már itt megismerjük a történetet
2. Bonyodalom: Antigoné szembeszegül Kreón parancsával és eltemeti halott testvérét,
Polüneikészt. Kreón és Antigoné személyében két egymással ellentétes állásfoglalás ütközik.
3. A cselekmény kibontakozása: Haimon megjelenése a színen, apjával való vitája, ekkor még
van remény a békés megoldásra.
4. Tetőpont: Kreón és Teirásziász találkozása. Teirásziász megmondja, hogy több ember
halálához fog vezetni a törvény vissza nem vonása
5. Megoldás, végkifejlet: Az értékek pusztulása: Kreón visszavonja parancsát, ám a
sziklabörtönbe zárt Antigoné öngyilkos lesz, majd Haimón is követi példáját. Haimón anyja is
megöli magát. Kreón büntetése: lelkileg összeroppan. Az ő törvénye borította fel az eddig
megszokott erkölcsi világrendet, és Antigoné hivatott arra, hogy ezt a felborult világrendet
helyreállítsa.
Szereplők
Kreón: a zsarnokság, az önkényuralom megtestesítője. Hiúsága, gátlástalansága és önzése taszítja
környezetét, de saját magát is katasztrófába sodorja. Az isteni törvények semmibe vétele okozza
bukását.
Antigoné: kemény, akaraterős, férfias jellem, egy eszme megtestesítője. A lelkiismeretének
engedelmeskedik, nem keres kibúvót, és nem ismer megalkuvást. A többiek is elismerik igazát, de
nem követik példáját, mert nem elég bátrak hozzá. Tragikus hős, halála megrendítő, de hősiessége,
áldozatvállalása példamutató. Nem igazi hús-vér ember, hanem egy eszme megtestesítője. Antigoné
azért hős, mert nem hajlandó az embertelenséget elfogadni, és az életét is feláldozza a felborult
erkölcsi világrend helyreállításáért. Antigoné azt teszi meg, amit a többi ember is szeretne, csak
nem meri vállalni a következményeket.
Haimón: Kreón fia, Antigoné vőlegénye, nem csak szerelemből áll ki Antigoné mellett, hanem mert
ő maga sem ért egyet apja parancsával.
Teirásziász: előre látja a jövőt, tudja, hogy a zsarnoki törvénye több ember életét követeli, de Kreón
neki sem akar hinni és engedni.

Szophoklész : Antigoné elemzése letöltés

3 megjegyzés:

Névtelen írta...

Csak a lényeg maradt ki:

- Mi az célja, üzenete a darabnak?
- Miért izzik Kreon gyúlőlete Isméné iránt, aki "ártatlan"
- Mi a azerepe a karnak?
- Miért vált hirtelen véleményt Haimon?
- Mi a dráma fő szerkezeti felépitése? Miért mozognak a szereplők 23-szor?
- Miért változtatja meg döntését Isméné oly annyira, hogy még a halált is vállaná az el nem követett "bűnéért", amiben semmilyen mértékben nem kivánt résztvenni?
- Mi a kapcsolat a csillagos ég és a dráma felépítése között?
- Mi az azonos a Bánk Bán, Ember tragédiájs éa az Antigoné között?

Ez maga a Nap általt bejárt égi út, a NAPÚT...

A mellékelt oldalon erre vonatkozó elemzés található:

http://hu.wikibooks.org/wiki/Szophokl%C3%A9sz:Antigon%C3%A9_a_Nap%C3%BAton

Névtelen írta...

a novemberi bejegyzésben szereplő Antigoné NAPÚT elemzés nagyon elgondolkoztató!!!

Minden középiskolában ez alapján kéne tanítani ezt a drámát

Névtelen írta...

http://www.naput.hupont.hu/9/szophoklesz-antigone-i-szereplok-bolygo-tulajdonsagai

Nagyon jó írás

Megjegyzés küldése