2011. január 29., szombat

Mikszáth Kálmán

Noszty fiú esete Tóth Marival :

A regény három szálon indul el. Az első szál a Noszty család és Feri (a fiú) története. A második
szál Koppereczky Izrael Izsák története. A harmadik szál Tóth Mihály pékmester története. Ezeket a
részeket a Noszty család vagyonszerzési törekvése köti össze. A regényben az a bafejezés, hogy
Tóth Mihályt nem kápráztatja el a rang, fölfedi Noszty Feri jellemtelenségét, és nem egyezik bele a
házasságba.
Dzsentri témájú művei :
A baráti domínium, A Noszty fiú esete Tóth Marival, A gavallérok. Karcolataiban (parlament és a
bürakratikus kízigazgatási élet) is ez a kettősség figyelhető meg. Hol szelöd humorral, hol gúnnyal
mutatja be a vezető politikusokat akiket a nép sorsa a legkevésbé érdekel. Céljuk a hatalom
megtartása (A pénzügyminiszter reggelie, A korlátfa).
Történelmi témák :
Elfordul saját korától és a múltba viszi el az olvasót. Ezekben a regényekben is a mesélő,
anegdótázó stílus él. Történelmi hősei főnemesek különc különleges emberek akik azért kerülnek
szembe környezetükkel, mert egy letünt világot akarnak visszaállítani (Besztrce Ostroma, Új
Zrínyiász, Beszélő köntös). Utolsó nagy regénye A fekete város, amely a halála ,után jelent meg. A
kuruc korban keresi az ideális polgári osztály történelmi gyökereit.
Értékelés :
Stílusa közvetlen. Úgy mondja el a történetet, mintha baráti társaságban mesélne. Kérdő, felkiáltó
mondatok, népnyelvi fordulatok szólások, váratlan keserű mondatok. Nála is még az anegdóta is
fontos szerepet kap.
A meséi komolyak vagy komikusak, a magyar komikumnak kiváló képviselője. Alkotésaiból
hiányzik a társadalom átfogó ábrázolása. Idegen tőle az elmélyült lélektani elemzés, a művek
szerkezete pedig laza, mert nagyon sok mindent akar közölni, és elkalandozik. Első sorban az
események fordulatos mesélésére figyel és nem veszi észre a mélyebb összefüggéseket a
cselekmények között. Érdeme azomban, hogy egy társadalmi rétegről , a dzsentri világról reális
képet ad.

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése